Αναζητήστε με βάση την περιοχή, γειτονιά, ΤΚ ή με βάση την απόσταση ή με τα σεμινάρια
 

Σεμινάρια κοντά σας:

  • Η εκπαίδευση σε εφαρμογές γύρω από την Λογιστική και τα Φοροτεχνικά, καθώς και η νομολογία η οποία συνεχώς μεταβάλλεται, θεωρείτε από τους ειδικούς σαν ο κλάδος με την μεγαλύτερη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.
    +
  • Η πληροφορική με την ευρεία έννοια, οι τεχνικοί υπολογιστών, η σχεδίαση για το ιντερνετ αλλά και η ψηφιακή φωτογραφία ή video, αποτελούν ένα ισχυρό χαρτί - αν όχι το ισχυρότερο - για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
    +
  • Η εκπαίδευση για εκπαιδευτές ή αλλιώς η κατάρτιση και η ανανέωση των γνώσεών τους για την πραγματική αγορά, αποτελεί μονόδρομο για όσους θέλουν να βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων. Δείτε τις επιλογές που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία.
    +
 
Σεμινάρια ΕΤΑΙΡΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ Σεμινάρια Λογιστικής και Φοροτεχνικών ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 

Euroeducational , Αθήνα: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επικοινωνία απευθείας
 The form could not be submitted
Αυτό μου ανήκει!
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χαρτης & ΟδηγιεςΣεμινάριο:  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 0€

Έναρξη: 31,Οκτωβρίου 2012 Λήξη: 31,Δεκεμβρίου 2012
Παρέχουμε ειδικές τιμές για: 
Διάρκεια Σεμιναρίου (*ώρες): not submitted
 
Εισηγητές: Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Οικονομολόγος, τ. Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεω
 
 
 

Στοιχεία Διοργανωτή Σεμιναρίου

Διεύθυνση Πειραιώς 4, Αθήνα, Αττικής , Αθήνα - Κέντρο , 10431
Τηλέφωνο 210 5284327
 
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των συμμετεχόντων στις Αρχές Γενικής Λογιστικής, στις Εργασίες Τέλους Χρήσης και στις Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις μέσω πρακτικών εφαρμογών

• ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Χειρόγραφη λογιστική καταχώρηση)
• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (π.χ. Χρέωση – Πίστωση)
• ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Κωδικοποίηση)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
2. ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
6. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
8. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΠΕΛΑΤΕΣ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
4. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
5. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΠΑ
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ 

7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
3. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 9η

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ»
1. ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (90) ΔΙΑΜΕΣΟΙ – ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (92) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (93) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ (93)
4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (94) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (96) ΕΣΟΔΑ – ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ (96)
6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (98) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (98) 
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΑΣ 9) ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ»
4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για πλήρη κατανόηση των ανωτέρω.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτή την καταχώρηση.

Για να υποβάλλετε αξιολόγηση κάντε πρώτα register ή συνδεθείτε (login), ή κάντε σύνδεση με facebook:
 
Έχετε συνδεθεί με το λογαριασμό του Facebook