Αναζητήστε με βάση την περιοχή, γειτονιά, ΤΚ ή με βάση την απόσταση ή με τα σεμινάρια
 
Σεμινάρια ΕΤΑΙΡΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ Σεμινάρια Βιομηχανικά και Τεχνικά

Σεμινάρια Βιομηχανικά και Τεχνικά

 
Βρέθηκαν 30 βρίσκεστε στα 1 - 10 1 2 3
Ταξινόμηση 
 
 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοργανωτής
Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
0€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Ιπποκράτους 44 – 46
Πόλη
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τις βασικές έννοιες για την ασφάλεια & υγεία στην εργασία, να γνωρίσει τη βασική νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια & υγεία...
 
 
 ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοργανωτής
Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
0€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Πειραιώς 4
Πόλη
Σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι, εκτός από την τυπική συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στελεχών και εργαζομένων στα βασικά θέματα πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου....
 
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοργανωτής
Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
0€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 429
Πόλη
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή πλήρους πιστοποιημένης εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες ασκήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν την εργασία των τεχνικών συμβούλων της αγοράς του αυτοκινήτου. ...
 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοργανωτής
Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
0€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Λ. Μεσογείων 282
Πόλη
Η πολυπλοκότητα των σημερινών κατασκευαστικών έργων και του βιομηχανικού εξοπλισμού, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ασφάλεια και διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών, καθώς και η παρουσία μιας πληθώρας...
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοργανωτής
Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
0€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Λ. Μεσογείων 282
Πόλη
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τη γνώση των κυριότερων απαιτήσεων των Νομοθεσιών REACH και CLP παράλληλα με ένα βασικό οδηγό εφαρμογής των παραπάνω απαιτήσεων. ...
 
 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
900€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
Πόλη
Βασικές αρχές ελέγχου με μαγνητικά σωματίδια, Μαγνητικές δυναμικές γραμμές, Χαρακτηριστικά υλικών – μαγνητική διαπερατότητα, Μαγνητική ροή και πυκνότητα μαγνητικής ροής, Ισχύς μαγνητικού πεδίου, Μαγνητική υστέρηση, Διείσδυση μαγνητικής ροής... ...
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
450€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
Πόλη
Η μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να συμμετάσχουν σε προγράμματα προληπτικής συντήρησης ή / και να μπορούν και μόνοι τους να καταρτίζουν βασικά προγράμματα...
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
400€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
Πόλη
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Φ.Α των βιομηχανιών και η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην ασφάλεια, στη λειτουργία και...
 
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοργανωτής
Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
0€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα
Πόλη
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση του προσωπικού, που ασκεί καθήκοντα τεχνικού συμβούλου σε συνεργείο αυτοκινήτων.
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 844Β/16-05-2011

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοργανωτής
Ημερομηνία Έναρξης
31,Οκτωβρίου 2012
Κόστος Συμμετοχής
0€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 429
Πόλη
Το σεμινάριο στοχεύει στην κατάρτιση των συμμετεχόντων ώστε να είναι ικανοί να εκτελούν τους ελέγχους-μετρήσεις και να συμπληρώνουν τα έντυπα της ΥΔΕ και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ελέγχου κατά HD...
 
 
 
Βρέθηκαν 30 βρίσκεστε στα 1 - 10 1 2 3

Αποτελέσματα

neakataxorisi

Πρόσφατα:

Έχετε συνδεθεί με το λογαριασμό του Facebook